Revue de presse Rfm du 29 mai 2019 avec Mamadou Mouhamed Ndiaye

Revue de presse Rfm du 29 mai 2019 avec Mamadou Mouhamed Ndiaye.https://youtu.be/tFwJB2IERew

Revue de Presse Zik Fm du 29 Mai 2019 avec Ahmed Aidara

Revue de Presse Zik Fm du 29 Mai 2019 avec Ahmed Aidara.https://youtu.be/9INdnLd4qYc

Revue de presse rfm du 28 Mai 2019 avec Mamadou Mouhamed Ndiaye

Revue de presse rfm du 28 Mai 2019 avec Mamadou Mouhamed Ndiaye.https://youtu.be/_NzrEIo_xv4

Revue de Presse Zik Fm de Ahmet Aidara du 28 Mai 2019

Revue de Presse Zik Fm de Ahmet Aidara du 28 Mai 2019.https://youtu.be/QxUUKm80Plk

Revue de presse rfm du 27 Mai 2019 avec Mamadou Mouhamed Ndiaye

Revue de presse rfm du 27 Mai 2019 avec Mamadou Mouhamed Ndiaye.https://youtu.be/DXK4ajYePeM

Revue de Presse Ahmet Aidara du 27 Mai 2019

Revue de Presse Ahmet Aidara du 27 Mai 2019.https://youtu.be/BlTFaUaEais

Revue de Presse Zik Fm du 24 Mai 2019 Avec Ahmed Aidara

Revue de Presse Zik Fm du 24 Mai 2019 Avec Ahmed Aidara.https://youtu.be/GAKInhLDMkY

Revue de presse rfm du 24 Mai 2019 avec Mamadou Mouhamed Ndiaye

Revue de presse rfm du 24 Mai 2019 avec Mamadou Mouhamed Ndiaye.https://youtu.be/iXD-N8qFUeA

Revue de Presse Wolof Ahmed Aidara du 23 Avril 2019 Zik FM

Revue de Presse Wolof Ahmed Aidara du 23 Avril 2019 Zik FM.https://youtu.be/bVRhSS0vyYY

Revue de presse rfm du 23 Mai 2019 avec Mamadou Mouhamed Ndiaye

Revue de presse rfm du 23 Mai 2019 avec Mamadou Mouhamed Ndiaye.https://youtu.be/ZihOEKhOTGg

Revue de Presse Ahmed Aïdara du Mercredi 22 Mai 2019

Revue de Presse Ahmed Aïdara du Mercredi 22 Mai 2019.https://youtu.be/gwjj70BkQyc

Revue de presse rfm du 22 Mai 2019 avec Mamadou Mouhamed Ndiaye

Revue de presse rfm du 22 Mai 2019 avec Mamadou Mouhamed Ndiaye.https://youtu.be/nWTZVlgBX5E